annemieke

Nadat ik mijn artsexamen aan de Universiteit Maastricht had behaald, volgde ik de opleiding tot cardioloog in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Tijdens mijn opleiding raakte ik geboeid door de aandoening hartfalen, en hoe die zo goed mogelijk in beeld te brengen door middel van echocardiografie. Deze belangstelling leidde tot het promotie-onderzoek ‘Echocardio-graphy in Cardiac Resynchronization Therapy’ aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dankzij dat onderzoek kon ik me specialiseren in de zogeheten ‘non-invasieve beeldvorming’, waar echocardio-grafie en cardiale magnetische resonantie deel van uitmaken. Een paar jaar geleden trad ik toe tot het cardiologenteam van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Ik ben lid van de European Association of Echocardiography en in het bezit van het Europese diploma voor zowel transthoracale als slokdarmecho-cardiografie. Bovendien heb ik me verder bekwaamd in het implanteren en controleren van biventriculaire pacemakers en implanteerbare cardioverterde-

fibrillators(ICD).

 

Gaandeweg ben ik me er steeds meer bewust van geworden hoe belangrijk preventieve geneeskunde is. Hoe voor-komen we dat we serieuze aandoeningen krijgen, zoals hartfalen, suikerziekte enzovoort? Ik ben steeds meer gaan lezen en praten over het verband tussen bewegen, eten en dit soort aandoeningen. Ook omdat patiënten in het ziekenhuis van Gouda me regelmatig vragen: 'Dokter, hoe moet ik nu verder? Hoe kan ik mijn leef- en eetpatroon verbeteren?' En zo kwam ik samen met mijn zus Janine op het idee om een kookboek te maken. Een kookboek waarin dit onderwerp op een prettige, mooi verzorgde manier aan bod komt, grotendeels via lekkere, eenvoudig te maken gerechten: Hartstikke lekker & mediterraan.

JANINE

Van jongs af aan ben ik dol geweest op eten. En op zelf zo lekker mogelijk koken. Doordat we thuis vanwege de ziekte van onze vader praktisch geen vet eten kregen, ontwikkelde ik van de weeromstuit een ware passie voor snoep en vet eten. Op mijn twaalfde was ik daardoor nogal dik en moest ik flink lijnen. Dat zou mij niet weer gebeuren! Ik ben dus al jaren bezig met hoe ik lekker kan eten (want, o, wat hou ik daarvan) zonder aan te komen.

 

Ik heb de kunstacademie in Enschede gedaan (de AKI), waar ik vertrok met een diploma grafiek en schilderen op zak, terwijl ik er eigenlijk naartoe was gegaan om fotografie te studeren. Maar ja, autonome kunst stond destijds hoger aangeschreven dan toegepaste. Algauw bleek die autonome kunst me toch niet zo te liggen. Ik ben toen aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht kunstmanagement gaan studeren. Grafische vormgeving werd uiteindelijk mijn werkgebied. Ik begon veel boekomslagen te maken, maar ontwierp – onder andere logo's, huisstijlen, brochures en websites – ook voor allerlei andere branches.

 

Voor mijn beide studies verbleef ik een paar keer voor langere tijd in Italië, waar mijn grote liefde voor de Italiaanse keuken ontstond. Daarnaast eet ik al jaren zoutarm vanwege een hoge bloeddruk (een erfelijke aandoening). Toen mijn geliefde zuster met het plan kwam om samen kookboeken te maken, heb ik mij met toenemend enthousiasme op de kook-technische research, foodstyling en -fotografie gestort. En ik heb nu helemaal de smaak te pakken!

annemieke
JANINE
annemieke
JANINE
annemieke
JANINE
annemieke
JANINE